Schoonheidssalon Mavis

Disclaimer voor Schoonheidssalonmavis.nl

Schoonheidssalon Mavis (Kamer van Koophandel: 24186766), hierna te noemen Schoonheidssalon Mavis, verleent u hierbij toegang tot schoonheidssalonmavis.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Schoonheidssalon Mavis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Mavis spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schoonheidssalon Mavis.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Schoonheidssalon Mavis nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schoonheidssalon Mavis.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schoonheidssalon Mavis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Schoonheidssalon Mavis is aangesloten bij:

  Anbos
KvK nummer: 24186766

     

Aanbiedingen

Wij hebben regelmatig aanbiedingen. Houd de website en onze Facebook pagina in de gaten. Wilt u geen aanbieding missen? Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief!
Meer over aanbiedingen

Huisregels

Indien u onverhoopt een afspraak wilt verzetten of annuleren, vragen wij u om dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen. Er zullen dan geen kosten in rekening gebracht worden.
Meer over huisregels