Schoonheidssalon Mavis
De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Mavis melden.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten te laat in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling in rekening brengen. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Bij te laat afbellen van de afspraak wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht omdat deze plek voor cliënt wordt gereserveerd.

Bij 3 keer afbellen of verschuiven van afspraken, dient er bij de vervolgafspraak 50% van de behandeling alvast van te voren betaalt te worden. Indien cliënt te laat of zonder goede reden afbelt wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht. Bij een geldige reden zoals overmacht (omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt) blijft het geld staan voor de vervolgafspraak en hoeft alleen het resterende bedrag betaalt te worden na de behandeling.

Wanneer de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Wij als Schoonheidssalon Mavis houden ons aan de hygiëne regels die via de HAM code staan vastgesteld, wij verwachten van de cliënt dat zij zich ook houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed.

Schoonheidssalon Mavis is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Schoonheidssalon Mavis heeft het recht, een schadevergoeding te eisen van de cliënt, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het pand waar onze Schoonheidssalon is gevestigd.

Schoonheidssalon Mavis is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Schoonheidssalon Mavis is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

De garantie van producten vervalt bij het openen (en gebruiken) van de producten. Eventuele klachten kunnen wel gemeld worden.

Wanneer de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig (BINNEN EEN DAG ) mogelijk gemeld worden middels een schriftelijke klacht bij voorkeur via email of sms.

Schoonheidssalon Mavis geeft bij retour geen geld terug, maar een tegoed bon die maximaal 3 maanden geldig is.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
Aanbiedingen/behandelingen zijn naamgebonden (uitzondering cadeaubon).
Aanbiedingen kunnen niet vervangen worden door andere behandelingen, geen geld teruggave.
Aanbiedingen zijn na aanschaf drie maanden geldig, tenzij anders vermeld.

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens een behandeling.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak is dat de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

De cliënt dient direct na afloop de behandeling middels contant of per PIN transactie te voldoen.

Bent u tevreden?
Zo ja,zeg het voort.
Zo nee, laat het ons weten.

Schoonheidssalon Mavis is aangesloten bij:

  Anbos
KvK nummer: 24186766

     

Aanbiedingen

Wij hebben regelmatig aanbiedingen. Houd de website en onze Facebook pagina in de gaten. Wilt u geen aanbieding missen? Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief!
Meer over aanbiedingen

Huisregels

Indien u onverhoopt een afspraak wilt verzetten of annuleren, vragen wij u om dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen. Er zullen dan geen kosten in rekening gebracht worden.
Meer over huisregels